Life coaching

Zijn wie je werkelijk bent. Dat klinkt simpel en toch ervaren we het als lastig. Sta daar maar eens even bij stil. Kan jij een moment oproepen dat je helemaal jezelf was? Dat alles als vanzelf ging, simpelweg geluk, dat alles op zijn plaats valt? En ken je ook momenten dat je daar ver van verwijderd was? Wat ervaar je dan? Hoe komt dat en kan je invloed uitoefenen jouw staat van zijn? Tijdens een coachtraject kan ik je leren hoe je dat doet.

Ik leer je bewust te worden van jezelf. Je leert jouw denken, voelen en doen te observeren. Op deze manier kom je los van het verhaal dat jij jezelf vaak vele malen hebt verteld. Je pelt als het ware je ego af. Zo ontstaat een nieuwe ruimte, een ruimer perspectief om naar jouw probleem te kijken.

Wil je een afspraak? Neem contact op.